Sistem centralizat de alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere

Licitatii constructii

03.07.2009 -

COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA): BOTOROAGA, TELEORMAN , Localitatea: Botoroaga , Cod postal: 147025 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAIL COJOCARU , Tel. 0247442111 , Email: primaria.botoroaga@yahoo.com , Fax: 0247442111
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
SISTEM CENTRALIZAT DE LIMENTARE CU APA SI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN SATELE BOTOROAGA SI VALEA CIRESULUI
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Com. BOTOROAGA
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
PROIECTARE SI EXECUTIE,INGINERIE SI CONSTRUCTII MONTAJ PENTRU SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE APA POTABILA SI RETEA ALIMENTARE CU APA, SISTEME DE CANALIZARE, STATII DE EPURARE IN SATELE BOTOROAGA SI VALEA CIRESULUI
Valoarea estimata fara TVA: 17,139,991 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 18 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
PROIECTARE SI EXECUTIE,INGINERIE SI CONSTRUCTII MONTAJ PENTRU SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE APA POTABILA SI RETEA ALIMENTARE CU APA, SISTEME DE CANALIZARE, STATII DE EPURARE IN SATELE BOTOROAGA SI VALEA CIRESULUI
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu