Retea canalizare si statie de epurare comuna Berceni

Licitatii constructii

01.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA BERCENI
Adresa postala: COMUNA BERCENI JUDETUL ILFOV , Localitatea: Berceni , Cod postal: 077020 , Romania , Punct(e) de contact: MARIAN GHENU , Tel. 021-3612703 , Email: primaria_berceni@yahoo.com , Fax: 021-3612703

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
retea canalizare si statie de epurare comuna Berceni
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: lucrari-comuna Berceni, judetul Ilfov
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
lucrari de executie, inginerie si constructii montaj-construire retea canalizare ape menajere, statie epurare

Valoarea estimata fara TVA: 5,848,572 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252120-5 - Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.09.2009
Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor: 15.10.2009
Data prevazuta pentru finalizarea lucrarilor: 15.04.2011
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
finantarea lucrarilor de executie se va face in functie de alocarile guvernamentale, posibile din alte surse
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2009 09:44