REPARATII TROTUARE COMUNA CRISTIAN

Licitatii constructii

10.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Comuna Cristian
Adresa postala: Com. Cristian, str. I, nr.1, jud. Sibiu , Localitatea: Cristian , Cod postal: 557085 , Romania , Punct(e) de contact: Comuna Cristian , Tel. 0269/579101, 0269/579215 , In atentia: Pilat Claudia , Email: prim.cristian@yahoo.com , Fax: 0269/579101, 0269/579215 , Adresa internet (URL): Com. Cristian , str. I , nr. 1

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
REPARATII TROTUARE COMUNA CRISTIAN
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: COMUNA CRISTIAN
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
In Comuna Cristian Judetul Sibiu se doreste repararea a circa 2500 mp de trotuar care margineste DN1 si DJ106E , la acest moment este partial distrus deoarece s-au facut lucrari de introducere apa si canalizare. Organizarea santierului intra in sarcina constructorului.

Valoarea estimata fara TVA: 180,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45111200-0 - Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45233340-4 - Lucrari de fundatie pentru trotuare (Rev.2)
50760000-0 - Repararea si intretinerea toaletelor publice (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.07.2009
Durata: 2 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Sursa de finantare - BUGETUL LOCAL 2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2009 08:21