REGULARIZARE TORENT IN ZONA SATULUI DAENI, COMUNA DAENI - JUD. TULCEA

Licitatii constructii

22.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA DAENI (PRIMARIA DAENI)
Adresa postala: COM. DAENI , JUD. TULCEA , Localitatea: Daeni , Cod postal: 827065 , Romania , Punct(e) de contact: GHEORGHE PISLARU , Tel. 0240577789 , Email: gheorghepislaru@yahoo.com, primariadaeni@yahoo.com , Fax: 0240577789

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
REGULARIZARE TORENT ÎN ZONA SATULUI DAENI, COMUNA DAENI - JUD. TULCEA
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: LOCALITATEA DAENI JUD. TULCEA
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Regularizare torent ravena 1, ravena 2, ravena 3, ravena 4, ravena 5, din localitatea Daeni, jud. Tulcea

Valoarea estimata fara TVA: 2,976,177 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Regularizare torent 5 ravene, protectii ravene, reabilitare si consolidare drumuri.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.protectiamediului.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2009 12:08