Reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-IV din satul Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

Licitatii constructii

22.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Comuna Galanesti
Adresa postala: Localitatea Galanesti, nr. 352, judetul Suceava , Localitatea: Galanesti , Cod postal: 727280 , Romania , Punct(e) de contact: Liviu Mironescu , Tel. 0230412320 , Email: galanesti1@yahoo.com , Fax: 0230412320

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-IV din satul Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Comuna Galanesti
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de reabilitare si extindere a Scolii primare din satul Galanesti, comuna Galanesti, judetul Suceava

Valoarea estimata fara TVA: 1,393,583 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45214210-5 - Lucrari de constructii de scoli primare (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 18 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Nu este cazul
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): DMI 3.4 , Axa 3, Programul Operational Regional
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmpss.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2009 12:55