Reabilitare sistem alimentare cu apa potabila

Licitatii constructii

22.05.2009 -

I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Comuna Peceneaga (Consiliul Local Peceneaga)
Adresa postala: comuna Peceneaga,judetul Tulcea , Localitatea: Peceneaga , Cod postal: 827185 , Romania , Punct(e) de contact: Tudora Coanda , Tel. 0240577130; , Email: primaria_peceneaga@yahoo.com , Fax: 0240577130 , Adresa internet (URL): Comuna Peceneaga,judetul Tulcea

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Reabilitare sistem alimentare cu apa potabila
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Comuna Peceneaga,judetul Tulcea
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de executie inlocuire retea alimentare cu apa potabila

Valoarea estimata fara TVA: 894,055 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232151-5 - Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 24.06.2009
Durata: 18 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Finantarea lucrarilor de executie se va face in functie de alocarile guvernamentale,posibile din alte surse
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Reteaua de apa potabila existenta este foarte veche,iar conductele sunt uzate din punct de vedere fizic si moral
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2009 12:44