Reabilitare Colegiul Emil Racovita

Licitatii constructii

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Colegiul National Emil Racovita
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, nr. 169 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 021322 , Romania , Punct(e) de contact: Elena Vlad , Tel. 3217092 , Email: cneraco@yahoo.com , Fax: 3217092

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Unitate de invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Reabilitare Colegiul Emil Racovita
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Colegiul National Emil Racovita, sos. Mihai Bravu, nr. 169, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
lucrari de reparatii cladire

Valoarea estimata fara TVA: 176,470 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 16.10.2009
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
sursa de finantare bugetul de stat
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro, www.protectia-muncii-psi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2009 15:13