Proiectare si executie amenajare partie de schi omologata in masivul Rarau cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarau si transport pe cablu pe tra

Licitatii constructii

09.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Campulung Moldovenesc
Adresa postala: str. 22 Decembrie nr.2 , Localitatea: Campulung Moldovenesc , Cod postal: 725100 , Romania , Punct(e) de contact: Viorica Nasoi , Tel. 0230 314425 , Email: primaria@campulungmoldovenesc.ro , Fax: 0230 314725 , Adresa internet (URL): http://www.campulungmoldovenesc.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Proiectare si executie amenajare partie de schi omologata in masivul Rarau cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarau si transport pe cablu pe traseul Campulung Moldovenesc - trupul izolat intravilan Rarau
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: masivul Rarau
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
lucrari de proiectare si executare amenajare partie de schi, lucrari de contructii de linii suspendate, sisteme de transport pe cablu cu telegondola, instalatie de producere a zapezii, iluminatul partiei.

Valoarea estimata fara TVA: intre 16,500,000 si 17,000,000 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.08.2009
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Investitia cuprinde: proiectare si executie amenajare partie schi, lungime 4630 m, latime medie 40 m, diferenta de nivel 880 m, sistem de transport pe cablu cu telegondola pe doua tronsoane, instalatie de producere a zapezii, iluminatul partiei.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2009 10:24