Proiectare, inginerie si constructii montaj-Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarinasuf, comuna Murighiol, jud.Tulcea

Licitatii constructii

22.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA MURIGHIOL (CONSILIUL LOCAL MURIGHIOL)
Adresa postala: Com. Murighiol, Jud. Tulcea , Localitatea: Murighiol , Cod postal: 827150 , Romania , Punct(e) de contact: VALENTINA LARE , Tel. 0240/545969 , Email: primaria_murighiol@yahoo.com , Fax: 0240/545969

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Proiectare,inginerie si constructii montaj-Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Sarinasuf,comuna Murighiol,jud.Tulcea
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: localitatea Sarinasuf,comuna Murighiol,jud.Tulcea
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lungimea totala a conductelor de canalizare 13680 ml,statie de epurare 1 buc,statii de pompare intermediare tip camin subteran 8 buc,camine vizitare canalizare 257 buc.

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,600,000 si 2,750,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Lungimea totala a conductelor de canalizare 13680 ml,statie de epurare 1 buc,statii de pompare intermediare tip camin subteran 8 buc,camine vizitare canalizare 257 buc.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2009 12:45