Proiectare faza PT+CS+DDE si executie lucrari amenajare baza sportiva in satul Siminoc, orasul Murfatlar

Licitatii constructii

16.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Orasul Murfatlar
Adresa postala: CALEA DOBROGEI, NR. 1, MURFATLAR, JUD. CONSTANTA , Localitatea: Murfatlar , Cod postal: 905100 , Romania , Punct(e) de contact: CIUBUC IULIANA-FLORENTINA , Tel. 0241234350 , Email: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro , Fax: 0241234516 , Adresa internet (URL): www.primaria-murfatlar.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
proiectare faza PT+CS+DDE si executie lucrari amenajare baza sportiva in satul Siminoc, orasul Murfatlar
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: lucrari, sat Siminoc, Oras Murfatlar
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Da
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
proiectare si executie lucrari construire si amenajare baza sportiva, sat Siminoc, oras Murfatlar.

Valoarea estimata fara TVA: 614,871 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 12.06.2009
Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor: 01.07.2009
Data prevazuta pentru finalizarea lucrarilor: 01.05.2010
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
contract de lucrari amenajare baza sportiva in cadrul programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive cu finantare de la bugetul de stat prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfp.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.anpm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.protectiamuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2009 12:16