Policolor: Hotelurile si pensiunile turistice - urmatorul pas in imobiliare

COMPANII SI FIRME DE CONSTRUCTII , Materiale de constructii

02.11.2007 - Curierul National
Policolor: Hotelurile si pensiunile turistice - urmatorul pas in imobiliare

Părerile cu privire la viitorul pieÅ£ei imobiliare româneÅŸti sunt împărÅ£ite. Răspunsurile la întrebarea "Care este segmentul cu cel mai mare potenÅ£ial de dezvoltare?" sunt, în aceeaÅŸi măsură, cât se poate de variate. Un loc deosebit între acestea îl ocupă însă părerile ce indică acele sectoare imobiliare mai noi, care nu s-au bucurat de o atenÅ£ie deosebită din partea dezvoltatorilor până în momentul de faţă. În această categorie se încadrează ÅŸi părerea directorului general al Policolor, Ivan Sokolov. Acesta a subliniat că, în opinia sa, dezvoltarea de hoteluri ÅŸi de staÅ£iuni turistice oferă la ora actuală semnificative oportunităţi de investiÅ£ii. Reprezentantul companiei a subliniat că, spre deosebire de celelalte sectoare ale pieÅ£ei, aflate mai mult sau mai puÅ£in în plină dezvoltare, imobiliarul turistic a fost extrem de puÅ£in exploatat până acum - exact în acest aspect stă însă atractivitatea sa din punctul de vedere al investitorilor. Sokolov îÅŸi susÅ£ine opinia printr-o comparaÅ£ie cu piaÅ£a din Bulgaria, unde dezvoltarea a început cu circa doi ani mai devreme faţă de România. În Å£ara vecină, segmentul turistic a trecut printr-o evoluÅ£ie susÅ£inută, ajungând în prezent la stabilitate. După toate probabilităţile, Å£ara noastră va trebui să parcurgă acelaÅŸi drum, cu menÅ£iunea că potenÅ£ialul ţării noastre este încă ÅŸi mai ridicat, întrucât, observă Sokolov, "piaÅ£a de aici este mai mare".

Adriana Dragusin