POD PESTE RAUL TESLUI, SAT VIISOARA SI POD PESTE RAUL TESLUI SAT POPINZALESTI

Licitatii constructii

03.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA DRAGOTESTI
Adresa postala: COMUNA DRAGOTESI, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 2, DOLJ , Localitatea: Dragotesti , Cod postal: 207240 , Romania , Punct(e) de contact: NEAGOE SILVIA , Tel. 0251456355 , In atentia: DUMITRU DINCA , Email: dragotesti@cjdolj.ro , Fax: 0251456355

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
POD PESTE RAUL TESLUI, SAT VIISOARA SI POD PESTE RAUL TESLUI SAT POPINZALESTI
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Lucrari ;DRAGOTESTI
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
POD PESTE RAUL TESLUI, SAT VIISOARA SI POD PESTE RAUL TESLUI SAT POPINZALESTI

Valoarea estimata fara TVA: 2,796,021 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 12.06.2009
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
LUCRAREA SE VA EXECUTA PE PAZA PROIECTULUIU TEHNIC DE EXECUTIE PUS LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): OG.7/2006
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmsf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2009 18:19