Pista de decolare-aterizare de 3500m (Etapa I:pista de decolare - aterizare de 2220m)

Licitatii constructii

Entitatea contractanta
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

R.A.Aeroportul Cluj-Napoca
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400397 , Romania , Punct(e) de contact: Gabriela Zanc , Tel. +40.264-307500,+40.264-416702 , In atentia: Conducerea R.A.Aeroportul Cluj-Napoca , Email: achizitii@airportcluj.ro,aercj@codec.ro , Fax: +40.264-416712 , Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) ale entitatii contractante

- Activităţi aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre entitatea contractanta
Pista de decolare-aterizare de 3500m (Etapa I:pista de decolare - aterizare de 2220m)
II.2) Tipul contractului

Lucrari
II.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pista 07-25 - cod3D,cat.III - lungime 2220m, latime 60m portant - numar de clasificare structuri rutiere PCN=105/R/D/W/T - altitudine pista +316,5m (prag 07) - prag 07 decalat 240m Amplasament: nord pista actuala pe directia 72º si 252º (07 -25) in raport cu nordul geografic
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45235200-5 - Lucrari de constructii de piste de decolare si de aterizare (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.07.2009
Durata: 15 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare
II.6.1) Cost initial estimat

Valoarea estimata fara TVA: intre 49,000,000 si 63,000,000 EUR
II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Nu e cazul
SECTIUNEA IV: PROCEDURA SI INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare din surse proprii, alocatii Consiliul Judetean Cluj, alte surse, precum si cu eventuala obtinere viitoare a unor finantari din Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T), Axa 2, Domeniul de interventie IV
VI.2) Alte informatii
Nu e cazul
VI.3) Valoarea totala estimata a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2009 14:00