MODERNIZAREA GRUPULUI SCOLAR MIHAI VITEAZU DIN MUNICIPIUL VULCAN

Licitatii constructii

19.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL VULCAN
Adresa postala: Bd. Mihai Viteazu nr.31 , Localitatea: Vulcan , Cod postal: 336200 , Romania , Punct(e) de contact: PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN , Tel. 0254570340 , In atentia: NICOLAE FARA , Email: primvulcan@yahoo.com , Fax: 0254571910 , Adresa internet (URL): www.e-vulcan.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
MODERNIZAREA GRUPULUI SCOLAR MIHAI VITEAZU DIN MUNICIPIUL VULCAN
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Vulcan, Judetul Hunedoara
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea Grupului Scolar M. Viteazu si a salii de sport aferente, înlocuirea sistemului de iluminat cu becuri ecologice, înlocuirea radiatoarelor, montarea de panouri solare, lucrari de termoizolare.

Valoarea estimata fara TVA: intre 5,000,000 si 6,000,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 21.12.2009
Durata: 400 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Lucrarea face parte din proiectul ce va fi depus spre finantare prin POR 2007-2013, Axa 3, Domeniul major de interventie 3.4
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013; Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii ptr. formare profesionala continua
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2009 15:47