MODERNIZARE (RANFORSARE) STRADA REPUBLICII-CIMPA, ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA

Licitatii constructii

15.04.2009 - InfoConstruct

ORASUL PETRILA: STRADA REPUBLICII NR. 196 , Localitatea: Petrila , Cod postal: 335800 , Romania , Punct(e) de contact: MIHAELA LANG , Tel. 0254550977,0254550760 , Email: primaria.petrila2008@yahoo.com , Fax: 0254550977,0254550760
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
MODERNIZARE (RANFORSARE) STRADA REPUBLICII-CIMPA, ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA"
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: STRADA REPUBLICII-CIMPA, ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Obiectivul de investitii consta in ranforsarea si modernizarea str. Republicii-Cimpa din orasul Petrila, judetul Hunedoara, pe o lungime de aproximativ 8,6 km
Valoarea estimata fara TVA: 4,099,435 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 21 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Contractul face parte din POR, Axa Prioritara 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale"
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR AP 2 IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE"DMI 2.1Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,strazi urbane proiect Modernizare (ranforsare) strada Republicii-Cimpa, orasul Petrila, judetul Hunedoara