MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12 BERCESTI ZORLESTI

Licitatii constructii , Licitatii constructii

16.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA BUMBESTI PITIC
Adresa postala: COMUNA BUMBESTI-PITIC, Localitatea: Bumbesti-Pitic, Cod postal: 217110, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN-VALENTIN DUMITRU, Tel. 0253/232222, Email: bumbestip@yahoo.com, Fax: 0253/232200

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12 BERCESTI ZORLESTI
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: COMUNA BUMBESTI PITIC,JUDETUL GORJ
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 12 ,COMUNA BUMBESTI PITIC,JUDETUL GORJ

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,100,000 si 3,500,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 06.07.2009
Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor: 13.07.2009
Data prevazuta pentru finalizarea lucrarilor: 14.07.2011
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA SEDIUL PRIMARIEI BUMBESTI PITIC,JUDETUL GORJ
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PLATA SE VA FACE IN RAPORT DE SUMELE ALOCATE SPECIAL PENTRU ACEASTA INVESTITIE
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
INVESTITIE FINANTAT IN BAZA HG 577/1997
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinate .ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf .ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2009 09:13