Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene

Licitatii constructii

06.08.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun. Alexandria , Localitatea: Alexandria , Cod postal: 140047 , Romania , Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA , Tel. 0247/314415 , Email: pipereav@cjteleorman.ro , Fax: 0247/314415 , Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Dezvoltare Locala, camera 77
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, nr.178 , Localitatea: Alexandria , Cod postal: 140047 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, camera 77 , Tel. 0247/421132 , In atentia: Pascutu Victorita , Fax: 0247/421132
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene.
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman.
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Da
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari si servicii de intretinere multianuala iarna si vara 2009-2012 pentru drumurile judetene.

Valoarea estimata fara TVA: 87,820,983 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4 - Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.09.2009
Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2009 21:23