Lucrari RK baze sportive

Licitatii constructii

24.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Directia pentru Sport a Judetului Iasi
Adresa postala: str. Sf. Lazar nr. 76, cod 700049 Iasi,incinta Hotel Sport , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700049 , Romania , Punct(e) de contact: URSU MIRCEA 0746 261 976 , Tel. 0232/231540 , Email: sport_iasi@yahoo.com , Fax: 0232/232350 , Adresa internet (URL): sport_iasi@yahoo.com

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

institutie publica
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari RK baze sportive
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Sala de Atletism Gradinari,Sala de Gimnastica Pacurari
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Sala Atl Gradinari-schimb tamp ext cu geamuri termopan, -asig prot int geamuri termopan -repar glafuri inter si ext Sala Gimn Pacurari-recompart spatii util com -modern grup sanitare,vestiare,holuri

Valoarea estimata fara TVA: 200,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45421132-8 - Instalare de ferestre (Rev.2)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 03.08.2009
Durata: 75 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
relatii la Hotel Sport si Sala Polivalenta,persoana de contact Ursu Mircea
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
avans 30% din valoarea contractuata,diferenta se achita la receptia finala in baza devizului de cheltuieli
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2009 15:41