Lucrari de reabilitare termica pentru blocuri din sectorul 3

Licitatii constructii

27.04.2009 - InfoConstruct
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI): Str. Parfumului Nr. 2-4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030842 , Romania , Punct(e) de contact: MARIA DRAGHICI , Tel. 318.03.36 , Email: dmaria@ps3.rdsnet.ro,dmaria@ps3.rdsnet.ro , Fax: 318.03.36 , Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare termica pentru blocuri din sectorul 3
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: SECTOR 3
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Da
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
lucrari de reabilitare termica pentru 262 blocuri din sectorul 3
Valoarea estimata fara TVA: 253,542,580.34 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.07.2009
Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor: 21.09.2009
Data prevazuta pentru finalizarea lucrarilor: 20.09.2013
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
lucrari de reabilitare termica pentru 262 blocuri din sectorul 3
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu