Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Radauti, judetul Suceava

Licitatii constructii

22.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Radauti
Adresa postala: str Piata Unirii nr. 2- 4 , Localitatea: Radauti , Cod postal: 7254000 , Romania , Punct(e) de contact: Aurel Olarean , Tel. 0230 56 11 40 , In atentia: Mitric Elena-Livia , Email: resurseumane@primariaradauti.ro , Fax: 0230 56 47 03 , Adresa internet (URL): www.primariaradauti.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Radauti, judetul Suceava
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Lucrarile se executa la blocuri de locuinte din municipiul Radauti, judetul Suceava
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Da
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Radauti, judetul Suceava

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,400,000 si 1,500,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 12.08.2009
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare 12.08.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2009 10:57