Lucrari de executie pentru obiectivul Modernizare Baza Sportiva in comuna Vulturu,sat Vulturu,judetul Vrancea

Licitatii constructii

15.04.2009 - InfoConstruct

Comuna Vulturu (Primaria Vulturu Vrancea): Vulturu , Cod postal: 627455 , Romania , Punct(e) de contact: Alexandru Mihalcea , Tel. 240108 , Email: primariavulturu@clicknet.ro , Fax: 240440
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru obiectivul Modernizare Baza Sportivă in comuna Vulturu,sat Vulturu,judetul Vrancea
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: comuna Vulturu,sat Vulturu,judetul Vrancea
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Efectuarea de lucrari de constructii pentru Modernizare Baza Sportiva in comuna Vulturu,sat Vulturu,judetul Vrancea
Valoarea estimata fara TVA: 577,290 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45212290-5 - Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 04.05.2009
Durata: 5 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.8) Informatii suplimentare
Caietul de sarcini si documentatia de atribuire se obtin de la sediul Consiliului Local Vulturu , conform art.II pct5/OUG 19/2009. Persoane de contact , Florin -Corneliu Bejan si Bacanu -Ilie Alexandru
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program national de dezvoltare a infrastructurii bazei sportive din spatiul rural si cota de contributie din bugetul de stat.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu