Lucrari de drumuri pentru proiectul

Licitatii constructii

07.04.2009 - MediaConstruct

"Ranforsarea si modernizarea drumurilor judetene DJ701, DJ401A si DJ711A pe traseul Dobra-Cornatelu-Branistea-Titu-Salcuta-Odobesti-Potlogi-Corbii Mari"Sectiunea I:

AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Consiliul Judetean Dâmbovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 130060 , Romania , Punct(e) de contact: Traian ICOBET , Tel. 0245-207612 , Email: achizitii@cjd.ro , Fax: 0245-616827 , Adresa internet (URL): www.cjd.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de drumuri pentru proiectul: "Ranforsarea si modernizarea drumurilor judetene DJ701, DJ401A si DJ711A pe traseul Dobra-Cornatelu-Branistea-Titu-Salcuta-Odobesti-Potlogi-Corbii Mari"
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Judetul Dâmbovita
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de drumuri pentru proiectul: "Ranforsarea si modernizarea drumurilor judetene DJ701, DJ401A si DJ711A pe traseul Dobra-Cornatelu-Branistea-Titu-Salcuta-Odobesti-Potlogi-Corbii Mari"

Valoarea estimata fara TVA: 14,550,553.55 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.05.2009
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.8) Informatii suplimentare
Obiectivele proiectului sunt Imbunatatirea infrastructurii regionale de transport la standarde europene; Crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor; Imbunatatirea accesului rutier catre obiective turistice; Oportunitatea crearii de noi locuri de munca.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional, Axa prioritara 2 - „Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, domeniul de interventie 2.1 Bugetul Consiliului Judetean Dambovita
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): P.O.R., Axa prioritara 2 - „Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, domeniul de interventie 2.1 „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri jud., strazi urbane – incl. constr./reabilitarea soselelor de centura”
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2009 10:43