Intretinere periodica a drumurilor nationale - tratamente bituminoase pe DN 29D km 2+800-5+000, km 9+500-18+500, km 21+560-27+000

Licitatii constructii

25.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: str. Gh. Asachi nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700.481 , Romania , Punct(e) de contact: D.R.D.P. IASI - Serviciul Licitatii , Tel. 0232.214430 , Email: drdpis@mail.dntis.ro , Fax: 0232.214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Intretinere periodica a drumurilor nationale - tratamente bituminoase pe DN 29D km 2+800-5+000, km 9+500-18+500, km 21+560-27+000
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: DN 29D km 2+800-5+000, km 9+500-18+500, km 21+560-27+000
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Executia lucrarilor de tratamente bituminoase presupune repararea degradarilor stratului suport si are in vedere inchiderea, regenerarea, protectia si sporirea rugozitatii suprafetei de rulare.

Valoarea estimata fara TVA: 705,600 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.07.2009
Durata: 3 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar lucrari similare conform legii.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Imprumut BIRD - SWAP
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2009 09:16