Inlocuire piese cale in reteaua de tramvai a municipiului Bucuresti

Licitatii constructii

01.06.2009 -

Entitatea contractanta
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: RO010861 , Romania , Punct(e) de contact: Iulian Dinica , Tel. 021-3074120 , In atentia: Ana Maria Suciu , Email: licitatii@ratb.ro, iulian.dinica@ratb.ro , Fax: 021-3074555 , Adresa internet (URL): www.ratb.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) ale entitatii contractante

- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre entitatea contractanta
Inlocuire piese cale in reteaua de tramvai a municipiului Bucuresti
II.2) Tipul contractului

Lucrari
II.3) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
inlocuire piese cale in reteaua de tramvai a municipiului Bucuresti: 37 buc. piese conventionale (schimbatori si traversari); 2,628 km cale simpla (linii de legatura)
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45234126-5 - Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.06.2009
Durata: 16 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.6) Cost estimativ si modalitati principale de finantare
II.6.1) Cost initial estimat

Valoarea estimata fara TVA: 10,100,000 EUR
II.6.2) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform documentatiei de atribuire
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
conform documentatiei de atribuire
SECTIUNEA IV: PROCEDURA SI INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Valoarea totala estimata a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2009 13:54