Infiintare sistem de alimentare cu apa al comunei Dudesti, judetul Braila, satele Tataru si Dudesti

Licitatii constructii

10.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA DUDESTI
Adresa postala: comuna Dudesti, judetul Braila , Localitatea: Dudesti , Cod postal: 817040 , Romania , Punct(e) de contact: Romica Orasanu , Tel. 0239663415 , Email: secretarul72@yahoo.com;dudestibraila@yahoo.com , Fax: 0239663415

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
infiintare sistem de alimentare cu apa al comunei Dudesti, judetul Braila, satele Tataru si Dudesti
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: comuna Dudesti, judetul Braila
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
infiintare sistem de alimentare cu apa al comunei Dudesti, judetul Braila, satele Tataru si Dudesti

Valoarea estimata fara TVA: intre 10,000 si 6,700,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2 - Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232154-6 - Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.06.2009
Durata: 2 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
la sediul Primariei Dudesti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
in caietul de sarcini si fisa de date a achizitiei
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2009 14:49