Extindere sala servere la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova

Licitatii constructii

27.04.2009 - InfoConstruct

Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj: str.: Libertatii, nr.: 9 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200421 , Romania , Punct(e) de contact: Gina Cosma , Tel. +40251416584 , Email: ptdolj.contab@yahoo.com , Fax: +40251416584
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Extindere sala servere la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Sediul Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova;str. Anul 1848; nr.31;Judetul Dolj.
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
1)Demontare pereti rigips; 2)Montare perete rigips; 3)Procurat si montat plinta; 4)Mutat corp de iluminat; 5)a.- Finisare perete rigips; b.- Finisare tavan existent; 6)Procurat si montat usa acces; 7)Procurat si montat mocheta antistatica.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2,000 si 2,500 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 04.05.2009
Durata: 5 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.8) Informatii suplimentare
1)S pereti = 16 mp 2)S perete = 11,20 mp 3)S plinta = 0,80 mp(L=7,40ml) 4)Corp iluminat = 1 buc 5)S perete = 22,40 mp S tavan = 19,14 mp 6)Usa = 1 buc(0,90*2,10) 7)S mocheta = 7 mp
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu