Construire parc nou in localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta

Licitatii constructii

09.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

PRIMARIA COMUNEI CHIRNOGENI
Adresa postala: Str.Primariei,nr.16 bis,Localitate Chirnogeni,Jud.Constanta , Localitatea: Chirnogeni , Cod postal: 907050 , Romania , Punct(e) de contact: GHEORGHE MANTA , Tel. 0751139970 , In atentia: domnului Gheorghe Manta , Email: Primar@primaria-chirnogeni.ro , Fax: 0241854545

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Construire parc nou in localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Construire parc nou in localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta

Valoarea estimata fara TVA: 205,000 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45112711-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 3 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Construire parc nou in localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, judetul Constanta
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfp.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mappm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2009 11:23