CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE VOR FI EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI

Licitatii constructii

25.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A , Localitatea: Alba Iulia , Cod postal: 510134 , Romania , Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE , Tel. 0258811993 , Email: cosminb@apulum.ro , Fax: 0258811993 , Adresa internet (URL): www.apulum.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI SAU CARE VOR FI EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Alba Iulia, strada Vasile Alecsandri, FN
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Construire ansamblul de locuinte situat in municipiul Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri f.n. compus din 3 blocuri cu demisol, parter, 3 etaje si mansarda. Fiecare bloc este compus din 25 apartamente, cate 5 pe nivel, in total in ansamblu fiind 75 apartamente.

Valoarea estimata fara TVA: 3,615,294 EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45211341-1 - Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.06.2009
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Finantarea lucrarilor se face in baza O.U.G nr.74/2007 si din bugetul local
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2009 11:04