ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR ONICENI, LUNCA, LINSESTI,VALEA ENEI

Licitatii constructii

16.06.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

Comuna Oniceni (CONSILIUL LOCAL ONICENI)
Adresa postala: ONICENI JUDETUL NEAMT , Localitatea: Oniceni , Cod postal: 617280 , Romania , Punct(e) de contact: GHEORGHE PALADE , Tel. 0740796464 , Email: palade_gheorghe60@yahoo.com , Fax: 0233763507

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR ONICENI, LUNCA, LINSESTI,VALEA ENEI
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: ONICENI, LUNCA, LINSESTI,VALEA ENEI
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATILOR ONICENI, LUNCA, LINSESTI,VALEA ENEI

Valoarea estimata fara TVA: 2,200,000 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.06.2009
Durata: 365 zile incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
INFORMATIILE SUPLIMENTARE LE PUTETI OBTINE DE LA DOMNUL PALADE GHEORGHE EMAIL palade_gheorghe60@yahoo.com TEL 0740796464
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
INFORMATIILE SUPLIMENTARE LE PUTETI OBTINE DE LA DOMNUL PALADE GHEORGHE
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2009 19:28