Alimentare cu apa a comunei Sinpetru de Cimpie , jud. Mures

Licitatii constructii

28.05.2009 -

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA SINPETRU DE CIMPIE
Adresa postala: SÎNPETRU DE CÎMPIE , NR 238, Jud.Mures , Localitatea: Sanpetru de Campie , Cod postal: 547555 , Romania , Punct(e) de contact: Primaria Sinpetru de Cimpie , Tel. 0265422704 , In atentia: Chende Exenia , Email: sinpetrup@cjmures.ro, psinpetru@yahoo.com , Fax: 0265/422704

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a comunei Sinpetru de Cimpie , jud. Mures
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor

Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Satele Sinpetru de Cimpie, Dimbu , Tusinu , Singeorgiu de Cimpie
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Introducerea retelei de alimentare cu apa in satele Sinpetru de Cimpie,Dimbu,Tusinu, Singeorgiu de Cimpie din comuna Sinpetru de Cimpie , Jud. Mures

Valoarea estimata fara TVA: 3,995,991 RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)

45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2 - Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 23.06.2009
Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.8) Informatii suplimentare
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa :Str. Principala , nr. 238 , comuna Sinpetru de Cimpie , jud. Mures , la nr. de telefon 0265422704 sau pe adresa de mail psinpetru@yahoo.com
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate

Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Proiectul este depus pe O.G. 7/2006 in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2009 14:09