A fi sau a nu fi asigurat obligatoriu

LEGISLATIE / REGLEMENTARI , Finante Banci

01.11.2007 - Jurnalul Casei Mele

publicat pe 5.09.2007

 

Proiectul unei legi cu multe semne de întrebare

 

Un subiect care preocupă societatea românească în anasamblul ei de câÅ£iva ani, asigurarea obligatorie a casei, pare să fi intrat în linie dreaptă în zona legislativă. Impactul unei legi care să stauteze obligativitatea de a încheia o poliţă de asigurare pe proprietăţile imobiliare, idiferent dacă eÅŸti persoană fizică sau persoană juridică, este destul de greu de estimat în acest moment. Sunt de luat în considerare efectele economice, sociale, psihologice, dar ÅŸi chestiuni pur tehnice privind evaluarea proprietăţilor, nivelul primelor de asigurare, pierderile luate în calcul, definirea calamităţii, concurenÅ£a loială pe piaÅ£a asiguratorilor, eventuala implicare a statului.

 

De la oraÅŸ la sat

Decalajele economice evidente dintre sat ÅŸi oraÅŸ se vor resimÅ£i în mod nemijlocit în metodologiile de evaluare a proprietăţilor imobiliare. Pentru cele existente în zonele urbane vor fi analizate vechimea construcÅ£iei, starea generală de conservare ÅŸi întreÅ£inere, tipul ÅŸi durata de viaţă a structurilor de rezistenţă, starea de funcÅ£ionare a instalaÅ£iilor sanitare, electrice sau de termoficare. Nu ÅŸtim ce impact va avea asupra rezultatului final valoarea de piaţă a construcÅ£iei, în care intră ÅŸi înscrierea acesteia în zone centrale ori periferice. Pe tărâm rural, acolo unde ÅŸi riscurile sunt mai complexe (pe lângă incendii sau inundaÅ£ii pot interveni situaÅ£ii care implică alunecări de teren, fenomene meteorologice devastatoare etc.), evaluările vor Å£ine seama de alÅ£i parametri economici. În relaÅ£ie cu valoarea de asigurare a construcÅ£iei va trebui pusă ÅŸi puterea de plată a proprietarului, funcÅ£ie de veniturile sale constante.

 

Valoare discrepantă

Dincolo de calculele pur economice, orice proprietate imobiliară are un vector de valoare de pură esenţă umană, unei familii calamitate neputându-i-se niciodată acoperi integral daunele totale ÅŸi complexe suferite. Această afirmaÅ£ie poate fi perfect justificată dacă se analizează situaÅ£ia caselor din mediul rural, care vor fi, în marea lor majoritate, evaluate la sume modeste. Nivelul preÅ£urilor actuale la materiile ÅŸi materialele de construcÅ£ie, valoarea forÅ£ei de muncă ÅŸi costurile pentru finisaje nu vor permite unui sinistrat să-ÅŸi reconstruiască rapid casa care era adăpostul familiei sale. Această discrepanţă între valoarea de întrebuinÅ£are ÅŸi valoarea asigurării încasate poate fi resimÅ£ită ÅŸi la oraÅŸ, dar numai în cazul unor situaÅ£ii catastrofale (cutremure puternice, explozii, incendii devastatoare).

 

Din nou pensionarii…

O categorie aparte, de loc de neglijat din punct de vedere numeric, este pătura pensionarilor cu venituri foarte mici, mici sau mijlocii. Ei vor fi obligaÅ£i să plătească prime de asigurare ce le va afecta serios un buget oricum insuficient, fără să se ia în calcul starea sănătăţii lor, speranÅ£a de viaţă ori impactul asupra cheltuielilor pentru coÅŸul zilnic. Foarte mulÅ£i dintre aparÅ£inătorii acestei categorii sociale vor refuza probabil cu obstinaÅ£ie să semneze vreo poliţă de asigurare sau nu vor putea plăti ratele anuale, soluÅ£ia ca acestea să le fie oprite automat din pensie nefiind constituÅ£ională. Vor apărea cu certitudine situaÅ£ii imposibile în satele ÅŸi comunele cu populaÅ£ie uzată biologic ÅŸi pauperizată, acolo unde casele foarte vechi, anexele numeroase, dar ÅŸi cutumele sau tradiÅ£iile vor face imposibilă derularea procesului conform legii. Înainte de a discuta dacă asigurările imobiliare obligatorii sunt sau nu benefice pentru asigurat, cred că ar trebui făcută o analiză atentă a puterii societăţii româneÅŸti, în ansamblul ei, de a face faţă unui astfel de efort financiar generalizat.

 

Cristina Zaharia